با توجه به وجود گونه‌های متفاوت از گیاهان دارویی در منطقه گناباد و در راستای شناسایی استعداد منطقه و به‌منظور ایجاد هماهنگی و برنامه‌ریزی جهت برگزاری همایش گیاه دارویی سماق، جلسه‌ای به میزبانی مجتمع آموزش عالی گناباد در روز پنجشنبه مورخ 31/5/97 در سالن کنفرانس غفاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی گناباد در این جلسه که با حضور مدیر پژوهشی دانشگاه، اعضای هیات علمی گروه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مسئولین و کارکنان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی گناباد به همراه فعالین بخش خصوصی برگزار شد، مقرر گردید همایش مذکور در تاریخ 12/6/97 در محل سالن اجتماعات حوزه معرف و زوجی کاخک برگزار گردد.

در این همایش سخنرانانی از دانشگاه فردوسی مشهد، اتحادیه‌های انجمن‌های علمی گیاهان دارویی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و سازمان جهاد کشاورزی استان به ایراد سخن خواهند پرداخت. همچنین آیین برداشت سماق در برنامه‌های عصر این همایش خواهد بود.بازگشت1397/06/08