این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

دسترسی به مقالات پوستری و شفاهی ششمین همایش ملی زعفران


ارسال شده در تاریخ :
دسترسی به مقالات پوستری و شفاهی ششمین همایش ملی زعفران


محور 1: فناوری های تولید زعفران

نویسنده گان

کد مقاله

نوع ارائه

1

سرهم بندی ترنسکریپتوم و شناسایی EST-SSR ها در زعفران برای مطالعه تنوع ژنتیکی

محمدرضا رضائی، حمیدرضا شریفی، علیرضا سیفی*

1.1

شفاهی

2

  ارزیابی صفات کمی و کیفی برخی از اکوتیپ‌های زراعی  زعفران(Crocus sativus L.)          

حمیدرضا توکلی‌کاخکی*، زهره نبی پور، الهام اذرپژوه، صدیقه آناهید

1.2

شفاهی

3

بررسی رابطه دما و بارش بر عملکرد تولید زعفران در شهرستان گناباد 

مسعود عشقی زاده

1.3

پوستر

4

بررسی تاثیر خشکسالی بر تولید زعفران با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI) مطالعه موردی شهرستان گناباد 

مسعود عشقی زاده

1.4

شفاهی

5

بهینه سازی کشت سوسپانسیون سلولی در زعفران

علیرضا رامندی، عاطفه قلیزادگان احسان آباد، علیرضا سیفی*

1.5

شفاهی

6

جداسازی باکتری های رایزوسفری و اندوفیتی محرک رشد از زعفران

علیرضا رامندی، سید حسن مرعشی، علیرضا سیفی*

1.6

پوستر

7

عكس العمل زعفران به منابع و زمان مصرف كود هاي نيتروژني

حمیدرضا ذبیحی*، منصوره پیش بین

1.7

پوستر

8

بررسی اثر سطوح کاربرد کائولین تحت تراکم های مختلف کاشت بر رفتار گلدهی و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.)

زهره نبی پور*، حسن رحیمی

1.8

پوستر

9

بهینه سازی تراکم کاشت، وزن بنه مادری و عمق کاشت جهت حصول حداکثر عملکرد اقتصادی زعفران (Crocus.sativus L.)

زهره نبی پور، حمیدرضا شریفی*، حمیدرضا توکلی کاخکی، یداله قیصری

1.9

پوستر

10

بررسی برخی عوامل اکولوژیکی مؤثر بر پراکنش مزارع زعفران

یداله قیصری*، نوراله قیصری، زهره نبی پور، حمیدرضا شریفی

1.10

پوستر

11

بررسی وضعیت کشت و تولید زعفران در استان سیستان و بلوچستان

سید مهدی جوادزاده*، امان اله طوقی

1.11

پوستر

12

شناسایی قارج های میکوریز آربسکولار همزیست گیاه زعفران (Crocus sativus L.) و ارزیابی شاخص های تنوع زیستی برای جمعیت اسپوری در مزارع استان خراسان  (p)

بهناز یوسف شاهی*، قاسم نجاری، مریم محمدی، مهدی زارعی

1.12

پوستر

13

بررسی تعداد گل، وزن کلاله و وزن گل زعفران (Crocus sativus L.) در عمق کشت و بسترهای خاکی

خدیجه احمدی، مجید امینی دهقی*، محمود بقری

1.13

پوستر

14

ارزیابی برهمکنش کود بیولوژیک و محرک رشد بر عملکرد کمی و کیفی گیاه زعفران (Crocus sativus L.)

مینا غلامپور*، حسین صادقی، وحید اکبرپور

1.14

پوستر

15

بررسی اثر باکتری (Bacillus subtilis) و قارچ میکوریزا (Glomus intraradices) بر صفات مورفولوژیکی زعفران (Crocus sativus L.) در دو منطقه گناباد و زنجان

فهیمه صالحی، میترا اعلایی*، سید نجم الدین مرتضوی، علیرضا ودیعی نوقابی، یوسف حسین زاده گناباد، سید علیرضا سلامی

1.15

پوستر

16

اثر نوع واکشت و غلظت IBA بر کورم زایی از جوانه های تکثیری زعفران در شرایط این ویترو

عاطفه حاجی زاده، نسرین مشتاقی*، عباس صفرنژاد، عبدالرضا باقری

1.16

پوستر

17

تاثیر کاربرد قارچ مایکوریزا در خاک بر برخی ویژگی‌های گیاه زعفران(Crocus sativus L.)

ندا علیپور یوسفوند، افسانه عالی نژادیان بیدآبادی*، امیر لکزیان

1.17

پوستر

18

اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر رشد توده سلولی در کشت سلولی تعلیقی زعفران

سمیه امینی، سید مهدی زیارت نیا*، خدایار همتی

1.18

پوستر

19

تاثیر انواع کربوهیدرات بر رشد توده سلولی در کشت سلولی تعلیقی زعفران

سمیه امینی، سید مهدی زیارت نیا*، خدایار همتی

1.19

پوستر

20

تعیین معادل انرژی اندام های مختلف زعفران

محدثه مشت افکن، حمیدرضا فلاحی*، محمدعلی بهدانی، مهدی هدایتی زاده

1.20

پوستر

21

اثر محلولپاشی اسید فولویک و کاربرد سطوح مختلف کود گاوی بر خصوصیات زایشی و عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.)

محمد حسین امینیفرد، محمد بهزاد امیری*

1.21

شفاهی

22

اثر غلظت تنظیم‌کنند‌هاي نفتالین استیک اسید و جیبرلین بر عملکرد گل و کلاله زعفران در شرایط کشت بدون خاك کوکوپیت و پرلایت

مینا خرمی مقدم*، صادق آتشی، اسماعیل بخشنده

1.22

پوستر

23

تحلیل اثر افزایش قیمت زعفران بر امکان توسعه کشت محصول

بهاره زندی دره غریبی*، علیرضا کرباسی

1.23

شفاهی

24

بررسی اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف بر رشد و عملکرد زعفران

علیرضا آبده، عیسی پیری، ابوالفضل توسلی*، ایمان همایون نژاد

1.24

پوستر

25

تأثیر کمپوست زباله شهری بر میزان عناصر سنگین سرب و کادمیوم در زعفران (Crocus sativus L.)

محمد حسین امینیفرد، محمد بهزاد امیری*

1.25

شفاهی

26

تعیین بهترین مدل رگرسیونی چند متغیره جهت تخمین عملکرد زعفران متاثر از رفتار رخدادهای حدی بارش و دما در شهرستان گناباد

جمیله قلی پور، سید محمد موسوی بایگی*، مهدی جباری نوقابی، ایمان بابائیان

1.26

شفاهی

27

تأثیر کاربرد کود مخلوط کند رهایش NPK و وزن بنه بر خصوصیات  فنولوژی، عملکرد و صفات بیوشیمیایی گل و کلاله زعفران

مجید قربانی جاوید*، نگار عرفان آرا، ایرج اله دادی، فاطمه بنا کاشانی

1.27

پوستر

28

تهیه نقشه های رقومی توصیه های آبیاری اول زعفران در استان خراسان رضوی

سعیده کوزه گران*، ابراهیم اسعدی اسکویی، سید جواد رسولی، رامین اسمی

1.28

پوستر

29

اثر کاربرد کربنات کلسیم در کاهش اثرات منفی تنش شوری بر خصوصیات گیاه زعفران (Crocus sativus L.)

یاسر اسماعیلیان*، سجاد صداقت

1.29

شفاهی

30

امکان سنجی استفاده از پساب تصفیه خانه دانشگاه گناباد در آبیاری زعفران 

مسعود مردان*، نسرین مجتبوی

1.30

پوستر

31

ارزیابی تاثیرات کشت زعفران بر تراز آب های زیرزمینی در شهرستان گناباد

دکتر ملیحه محمدنیا*، دکتر رحمان زندی

1.31

پوستر

32

 تحلیل اثر برخی عوامل مدیریتی بر بهبود عملکرد زعفران 

حمیدرضا فلاحی

1.32

پوستر

33

مروری تحلیلی بر مدیریت تغذیه ای زعفران 

حمیدرضا فلاحی*، علیجان سالاریان، مهسا اقحوانی شجری

1.33

پوستر

34

بررسی جنبه های فنی و اقتصادی ماشینی شدن برداشت زعفران

محمد حسین سعیدی راد

1.34

شفاهی

35

بررسی تاثیر آب و هوا بر عملکرد زعفران (مطالعه موردی کرمانشاه)

اشکان عسگری*، احمدرضا رستمی

1.35

پوستر

محور 2:  فناوری های پس از برداشت

 

 

 

1

روش هاي بهينه استخراج آنتوسيانين ها از زعفران

سميرا اصل نژاد*، سعيد تهموزي ديده بان، سيد رضا ديبائي ميلاني

2.1

پوستر

2

بررسی اثر پیش فرآیند پلاسمای سرد بر سینتیک خشک کردن، انرژی مصرفی و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی زعفران خشک شده

سید ابوالفضل طبیبیان، محسن لبافی مزرعه شاهی* ، غلامرضا عسکری و حمیدرضا قمی مرزدشتی

2.2

شفاهی

3

مروری بر روشهای برداشت و فرآوری زعفران

مجتبی فروزنده نسب

2.3

پوستر

4

مروری بر روشهای نوین اصالت سنجی زعفران (Crocus sativus L)

الهام آذرپژوه*، پروین شرایعی، حمیدرضا توکلی کاخکی

2.4

پوستر

5

کاربرد فناوری نانو در بسته بندی زعفران  (Crocus sativus L)

الهام آذرپژوه*،پروین شرایعی، هدیه یزدانفر

2.5

پوستر

6

تحلیل مزیت نسبی زعفران

سیده مریم موسوی*، علیرضا کرباسی

2.6

پوستر

7

مروری بر مطالعات درون پوشانی عصاره گلبرگ زعفران

فرزانه شریف، سید محمد علی رضوی*

2.7

پوستر

8

کلاسه بندی کُلاله زعفران بر اساس ویژگی های ظاهری با استفاده از بینایی و یادگیری ماشین

امیرحسین کرمی فینی، حسین کافیان، سیدحسین سادات، مصطفی مکارم، مسعود گوهری منش*

2.8

شفاهی

9

فرآوری زعفران ارگانیک

پروین شرایعی*، الهام آذرپژوه، سودابه عین افشار

2.9

پوستر

10

تاثیر روش خشک کردن (انجمادی و پاششی) بر ترکیبات موثره ریز پوشانی شده زعفران طی مدت نگهداری 

پروین شرایعی*، الهام آذرپژوه، سودابه عین افشار

2.10

پوستر

11

طراحی مفهومی دستگاه تفکیک‌کننده گل زعفران

مسعود گوهری منش*، علیرضا گرامی، علی قهرمانی و علی کوچی

2.11

پوستر

12

بررسی پیش تیمارهای نوین جهت استخراج ترکیبات موثره زعفران

طیبه شاهی*، محسن پویان، مهدی ابراهیمی، ساره حسینی، حسین راغ آرا

2.12

پوستر

13

روش های نوین استخراج مواد فعال زیستی از زعفران

نفیسه بینش، وحید محمودی*

2.13

پوستر

14

معرفی روش های نوین موثر در شناسایی عوامل تقلب در زعفران

نفیسه بینش، وحید محمودی*

2.14

پوستر

15

مطالعه آزمایشگاهی استفاده از خشک‌کن خورشیدی برای زعفران در شهرستان گناباد

مهدیه باصری باغ سیاه، مجتبی باغبان*

2.15

سخنرانی

16

بسته بندی زعفران اورگانیک

سودابه عین افشار*،  پروین شرایعی

2.16

پوستر

محور 3:  مصارف و کاربردهای زعفران

 

 

 

1

بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری گلبرگ زعفران

سیدحمید موسوی اسفیوخی، سیدمرتضی وقار سیدین، محمدعلی نوروزیان*

3.1

شفاهی

2

تعیین  فراسنجه های  تولید گاز و ظرفیت آنتی اکسیدانی گلبرگ زعفران

سیدحمید موسوی اسفیوخی، سیدمرتضی وقار سیدین، ،محمدعلی نوروزیان*

3.2

شفاهی

3

مروری بر گیاهشناسی، تاریخچه، موارد استفاده و برخی ترکیبات گیاه زعفران

سید آرمان حسینی بریه خانی*، مهدی گرامی صادقیان

3.3

پوستر

4

تعيین قابلیت هضم و مصرف اختیاری علوفه خشك زعفران در تغذيه گوسفند بلوچي

علیرضا ودیعی نوقابی، مهدی بدیعی باغسیاه*، ابوالفضل عباسی، داوود علی ساقی، رضا فیضی

3.4

پوستر

5

بررسی داروهمانندی ترکیبات موثره زعفران

ابوذر خواجه

3.5

پوستر

6

پیشگویی ضریب توزیع غشاء-آب ترکیبات موثره زعفران

ابوذر خواجه

3.6

شفاهی

7

مروری بر خواص و کاربردهای مختلف زعفران در صنایع مختلف

شادی بصیری*، مسعود یقبانی

3.7

پوستر

8

حذف سرب و کروم از محلول های آبی با استفاده از پوشال بنه زعفران

مسلم جهانی*، جواد فیضی، زهرا دماوندی، فائزه برجسته

3.8

پوستر

9

اثر عصاره گلبرک زعفران بر کاهش خوردگی فلزات در محیط های خورنده صنعتی

مجتبی وکیلی ازغندی*، سیدامیر حسینی سبزواری، ولی اله ماندنی پور

3.9

شفاهی

10

اثر سورفکتانت در نانو انکپسولاسیون کروستین

فاطمه حامدی، سید محمد علی رضوی

3.10

شفاهی

11

بررسی داکینگ مولکولی تعدادی از ترکیبات موثره زعفران در درمان بیماری آلزایمر

ابوذر خواجه

3.11

شفاهی

12

بررسی پتانسیل زعفران در تولید انواع مکمل های غذایی

طیبه شاهی*، محسن پویان، ساره حسینی، مهدی ابراهیمی، حسین راغ آرا

3.12

پوستر

13

مروری بر انواع روش‌های دستگاهی در شناسایی تقلبات زعفران

مهتاب حیرانی، محمدتقی گلمکانی*، محمدرضا خالصی، محبوبه فضایلی

3.13

پوستر

14

استخراج رنگدانه های طبیعی از پرچم گل زعفران

سودابه عین افشار*، پروین شرایعی

3.14

پوستر

15

سنجش اثر عصاره آبی خامه زعفران بر روند انعقاد خون در موش های سوری

علیرضا رامندی*، فرحناز محمدی تازه آبادی، عاطفه نادعلیزاده قناد

3.15

پوستر

16

نقش حدود و حقوق شرعی، قانونی و عمومی در زنجیره تولید زعفران

جواد فیضی، محبوبه سرابی، حسین زمانی، مجتبی جوکار*

3.16

پوستر

محور 4: بازاریابی و اکوتوریسم زعفران

 

 

 

1

بررسی نقش تولید زعفران از دیدگاه زارعین در جلوگیری از خروج آنان از روستا

محمدرضا نقوی، ابوالفضل توسلی*، معروف خلیلی

4.1

شفاهی

2

زعفران از مزرعه تا سفره: چالش ها و راهکارها

جواد فیضی*، محبوبه سرابی جماب، مسلم جهانی، حسین زمانی خادمانلو، الهه مرادی

4.2

پوستر

3

بررسی عوامل موثر بر حاشیه ی بازاریابی گل زعفران در شهرستان نیشابور

فاطمه رستگاری پور*، فاطمه حسین آبادی

4.3

پوستر

4

بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زعفران کاران با کارشناسان جهاد کشاورزی در شهرستان تربت حیدریه

فاطمه رستگاری پور*، فاطمه حسین آبادی

4.4

شفاهی

5

تحلیل رقابت پذیری صادرات با تاکید بر نقش اثر شلاقی در زنجیره تأمین زعفران ایران

سعید عباسی بایگی*، علیرضا کرباسی

4.5

شفاهی

6

تحلیل اثر شلاقی در زنجیره تامین زعفران

پریسا صادقی*، علیرضا کرباسی

4.6

پوستر

7

تاملی بر ماهیت قرارداد آتی زعفران

محسن حاجی زاده*، سید محمد حسینی

4.7

سخنرانی

8

تاثیر هویت بصری و بسته بندی بر رفتار مصرف کننده زعفران

مهرگان خاتم*، رضا بايسته توسن

4.8

پوستر
        

سخنران ویژه

دکتر محمد مهدی برومندی
معاون محترم امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی

سخنرانان و مقالات کلیدی

1-   مهندس محسن احتشام، حلقه ‎های مفقوده در زنجیره تأمین و زنجیره ارزش زعفران

2- مهندس بهزاد صادقی،  خطراتی که زعفران ایران را تهدید می‎کند

3- دکتر حسین حسین ‎زاده،  یافته های پایه و بالینی زعفران

4- دکتر محمود دانشور کاخکی، زعفران و تاب آوری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی

5- دکتر علی گرمرودی اصیل، بررسی ساختاری و عملکردی نهادهای مؤثر بر قیمت زعفران

6- دکتر جواد فیضی، نقدی بر استاندارد ملی زعفران: ویژگی‎ها و روش‎های آزمون

7- مهندس علی محمد شریعتی مقدم، راهکارهای توسعه اقتصاد کلان زعفران
8-دکتر ابوالفضل پهلوانلو،  اصول کاربردی فرآوری زعفران از مزرعه تا سفره (زعفران فراتر از کلاله)

9- دکتر گلفام شریفی، نقش زعفران در توسعه گردشگری کشاورزی

10- دکتر سید مهدی زیارت‎ نیا، یافته ‎های جدید در حوزه بیوتکنولوژی و به نژادی زعفران

11- دکتر عبداله ملافیلابی ، روش ‎های تولید زعفران با تأکید بر یافته ‎های علمی سه دهه اخیر

12- مهندس منوچهر مالکی،  تلفیق علم و تجربه در تولید موفق زعفران

13- دکتر محمد حسین سعیدی راد،  بررسی جنبه ‎های فنی و اقتصادی مکانیزاسیون زعفران

کارگاه های تخصصی

پروسه استانداردسازی و برندسازی زعفران

 خانم دکتر فریبا متولی زاده و خانم دکتر محبت محبی

خلأ عملکرد در زعفران و اثرات تغییر اقلیم در تولید این محصول استراتژیک

دکتر عبداله ملافیلابی و مهندس علیجان سالاریان

استفاده از تکنولوژی‎های نوظهور در تولید و فرآوری زعفران

دکتر حسن فیضی و دکتر سحر روشنک

فناوری‎های موجود در مکانیزاسیون برداشت زعفران

دکتر محمد حسین سعیدی راد

الزامات و مقررات تولید و فرآوری زعفران به روش ارگانیک

دکتر محمد علی بهدانی و دکتر حمیدرضا فلاحی

میزگردهای تخصصی

مدیر میزگرد جناب آقای دکتر محمود دانشور

عنوان میزگرد «نقش سیاستگذاری در اقتصاد زعفران» ‎

مدیر میزگرد جناب آقای مهندس محمد صبور بیلندی

عنوان میزگرد «چالش های بخش تولید و فرآوری زعفران»

فایل های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)